Använd datorn på prov!

Datorn i skolan, en-till-en-lösning, ger elever en egen dator. Men, på prov måste de återgå till papper och penna – tvärtemot deras lektioner! Med lösningen från provdator.se kan datorn utan problem användas även under proven. Skolorna spar även pengar på att inte behöva köpa miniräknare till eleverna.

Hur fungerar det?
På ett usb-minne läggs de program och filer som ska användas på provet. Det kopieras sedan snabbt och enkelt  i en kopieringsapparat. Varje elev får ett usb-minne, som stoppar det i datorn, och datorn startas med de inställningarna istället. Då förhindras de normala programmen, nätuppkoppling med mera, och eleven får tillgång till miniräknare, ordbehandlare och grafritningsprogrammet Geogebra. Andra program eller dokument eleven ska arbeta med kan också finnas med.

Prov på rätt sätt
I den digitaliserade skolan borde eleven göra proven på datorn i stället för på papper – och det går! Eleven kan använda de program som normalt används i skolarbetet även på provet. Provtillfället begränsar alltså inte det arbetssätt eleven vanligen har vid datorn.

Väl testat i rätt miljö
Konceptet har under det senaste året levererats till fyra gymnasieskolor i Lund. De har använt det för uppsatsskrivning i svenska och för nationella prov i matematik. På nationella prov har ungefär 200 elever samtidigt använt lösningen.

All rättning kan ske anonymt
Ett problem som ofta diskuteras bland elever är orättvis rättning. Lärarna är, ofta omedvetet, påverkade av vem som har gjort provet. Provresultat kan sparas på minnet och lämnas in och rättas efter provet. Det innebär att rättning sker anonymt, då ingen handstil kan kännas igen av läraren.

Fokuserad undervisning!
Skolans it-miljö ger oftast inte läraren möjligheten att stänga av internetåtkomst när det inte behövs. Använd då usb-minnena även på lektionerna! Eleverna får då, liksom på proven, inte tillgång till nätet, och fokuserar på lektionen, och inte internets lockelser.

Obegränsad internetåtkomst
Ibland tvingas man stänga hela skolans internetuppkoppling, när en klass har prov där datorn ska användas. Med denna lösning behöver inte undervisningen påverka de lärare, och klasser, som inte har prov.

Test med Lenovo, HP och Fujitsi-datorer.

Du kan läsa mer på Exam concept delivered to the four largest secondary schools in Lund och Computers in schools means computers on exams.

Ett exempel på hur dator och program fungerar kan ses i denna film. Datorn används som vanligt när inte usb-minnet sitter i datorn.

För att datorn ska starta med usb-minnet, se våra instruktionsfilmer för BIOS-ändringar.

.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: