Mätspjut

Tag kontroll över lagringsförlusterna i din betstuka eller potatisstuka och minimera lagringsförlusterna! Du behöver veta att ditt lager inte har det för varmt eller kallt. I annat fall minskar sockerhalten i sockerbetor, och potatisar förlorar vikt och kvalitet. Du riskerar stora värden när du istället för att veta temperaturen, gissar att den nog inte innebär större lagringsförluster än du kan acceptera. Hög eller låg temperatur innebär att stukan måste ventileras, eller täckas med mer täckmaterial.

Med våra mätspjut får du lätt kontroll över tillståndet i stukan via internet.

Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor.

Har du många stukor att övervaka kan du köpa extra spjut med förlängningskabel. Vi rekommenderar max 100 m kabel, dvs med 6 spjut övervakar du enkelt 120 meter stuka, med 20 meter mellan respektive mätpunkt. Du kan även sätta in spjut i olika stukor, och låta det sitta kvar hela säsongen, och sedan flytta basenheten mellan dem.

Mätspjut i betstuka.

Mätspjut med basmodul i betstuka.

Spjuten kan även användas för att mäta temperatur i morötter, rödbetor, ensilage och hö där du vill vara säker på att hög temperatur inte innebär förstörd vara. Eller för flis, kompost eller avfall där hög temperatur kan innebära självantändning. Kontakta oss om du önskar längre spjut eller andra specialanpassningar. Varje basmodul kan mäta max 10 mätspjut, och maximalt 100 m kabel.

För att utnyttja basenheten optimalt kan du även använda den till att mäta markfuktighet under vår och sommar. Läs mer på markfukt.nu.

Del Pris kr
Basmodul med elektronik. 2900
Lufttemperaturmätare 400
1 mätspjut á 1,5 meter med kontakter, givare placerad i spets. 500
20 m förgreningskabel 600
Mindre laddbara batterier (med storleksadapter)
4 stycken AA/LR6 1,5-volts ger 2-3 veckors driftstid.
300
Större laddbara batterier.
4 stycken D/LR20 1,5-volts ger cirka 2 månaders driftstid.
800
Batteriladdare för båda ovanstående batterityper. 500

Pris
Lilla batteri-paketet: Basmodul + mätspjut + batteri + laddare = 4200 kr (inkl moms 5250 kr)
Stora batteri-paketet: Basmodul + mätspjut + batteri + laddare= 4700 kr (inkl moms 5875 kr)
Grundpaket: Basmodul + mätspjut = 3400 kr (inkl moms 4250 kr) (med lufttemperaturmätare 3800 kr (inkl moms 4750 kr) )
Utbyggnadspaket: Mätspjut + förgreningskabel = 1000 kr (inkl moms 1250 kr)

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
Du driftsätter enkelt din utrustning genom att placera ut mätspjuten, varefter du kopplar in batterierna i lådan. Därefter väntar du cirka 30 sekunder tills lamporna börjar blinka snabbare. Då trycker du på knappen på undersidan. Den tänds, och släcks sedan lika många gånger som du har sensorer inkopplade. Med tre spjut, och lufttemperaturmätning: fyra blinkningar. Därefter sänds aktuell mätning till internet, som du kan se på telefonen i fält, eller dator hemma.

Omgivning
Utrustningen är gjord för att klara -20°C och vinterväder. Vanliga batterier fungerar mycket dåligt vid minusgrader. Man kan inte ta vilket batteri som helst, utan måste även kontrollera kapaciteten vid minusgrader. Våra batterier är av nickel-metall-hydrid version 2 (NiMH2), och klarar låga vintertemperaturer. Därför rekommenderar vi starkt att använda de batterier vi levererar för att garantera drifttiden.
Önskar du längre mätperiod än 2 månader, kontakta oss då vi har uppnått driftstider på närmre ett år med andra batterityper.

Månadskostnad
Abonnemang för data och webb debiteras endast när utrustningen används, för hela månader. Kostnad 115 kr/månad. Basmodulen väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Mätvärdena presenteras på nätet. Se exempel från de leveranser vi gjort till säsongen 2012-13.

Stöldskydd
Basmodulen kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt. SIM-kort spärras hos respektive operatör och kontantkort kan aldrig överutnyttjas. SIM-kort med abonnemang kan förses med kostnadsspärrar som passar respektive tillämpning.

Film
Säsongen 2011-2012 testades en föregångare till systemet i samarbete med Nordic Sugar Agricenter Sverige och Lyckeby Starch. Vår demo-film visar utsättning och borttagning av spjuten. Driftsättningen i början är nu betydligt enklare då endast sim-kortet ska sättas i basmodulen. Lådan med batteri finns inte heller i denna lösning, då batterierna istället sitter i lådan på mätspjuten.

.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: