Markfukt

Nu kan du få kontroll över markens fuktighet och anpassa bevattningen efter behovet. En korrekt utnyttjad bevattningsanläggning ger förutsättningar för optimal odlingsekonomi. Onödig bevattning kostar bland annat tid och energi, och du riskerar växtnäringsutlakning. I grundutförande består utrustningen av basenhet och en markfuktsgivare. Mätningar sker varje timme och överförs till internet via gsm-nätet. De kan sedan ses via webben eller smart mobiltelefon.

Varje basmodul kan förses med tre fuktgivare, som grävs ned på olika djup, oberoende av varandra. Du kan då se hur fukten fördelar sig i rotzonen efter bevattning. När givaren torkar, innebär det även att växten får svårare att ta upp vatten. Värdet räknas om till ett tryck som mäts i pascal. Optimalt ska det ligga mellan 10 och 40 kPa, låga värden är bättre. Variationen beror på även gröda och markegenskaper. Med regnmätare får du en komplett bild över total nederbörd.

Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor.

Basenhet i potatisfält.

Basenhet i potatisfält.

Givarna grävs ned så snart som möjligt efter sättning/sådd, så grödan kan forma sina rötter runt givaren. Rekommendation är att sätta tre stycken, på 15, 25 respektive 40 cm djup. Efterhand som växten växer ökar djupet som växten kan ta upp vatten från. Med flera givare kan du hela växtperioden kontrollera om det finns vatten tillgängligt där rötterna finns. I början av tillväxten behövs fukt i övre delen, då rötterna inte är så välutvecklade. Senare kanske en torr yta kanske inte gör så mycket, då växtens rötter når längre ned. För växter med grunda rötter, behöver man å andra sidan inte vattna så det märks på nedersta givarna.

För att utnyttja basenheten optimalt kan du även använda den till att mäta temperaturen i stukor under höst och vinter. Läs mer på mätspjut.nu.

Del Pris kr
Basmodul med kontakt och elektronik, en markfuktsgivare 4500
Extra markfuktsgivare 400
Lufttemperaturmätare 400
Regnmätare 1500
Fuktmätare med tre fuktgivare (för dig som har basenhet) 1800
Mindre laddbara batterier (med storleksadapter)
4 stycken AA/LR6 1,5-volts ger 2-3 veckors driftstid.
300
Större laddbara batterier.
4 stycken D/LR20 1,5-volts ger cirka 2 månaders driftstid.
800
Batteriladdare för båda ovanstående batterityper. 500

Pris
Grundpaket: Basmodul + mätspjut = 3400 kr (inkl moms 4250 kr) (med lufttemperaturmätare 3800 kr (inkl moms 4750 kr) )
Utbyggnadspaket: Mätspjut + förgreningskabel = 1000 kr (inkl moms 1250 kr)
Hyra och prova: Basmodul i sex månader inklusive abonnemang 2000 kr. Köp till det antal markfuktsgivare du önskar för 400 kr/styck.

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
Du driftsätter enkelt din utrustning genom att gräva ned fuktgivarna, varefter du kopplar in batterierna i lådan. Därefter väntar du cirka 30 sekunder tills lamporna börjar blinka snabbare. Då trycker du på knappen på undersidan. Den tänds, och släcks sedan lika många gånger som du har sensorer inkopplade. Med tre givare, och lufttemperaturmätning: fyra blinkningar. Därefter sänds aktuell mätning till internet, som du kan se på telefonen i fält, eller dator hemma.

Omgivning
Utrustningen är gjord för att klara -20°C och vinterväder. Under sommarhalvåret kan vanliga batterier användas. Basenheten är försedd med solceller, som möjliggör lång drifttid. För användning med mätspjut under vintersäsong ställs högre krav på batterier. Då bör de batterier vi säljer användas, eller eget batterival diskuteras med oss. Läs mer om batterier på mätspjut.nu.

Månadskostnad
Abonnemang för data och webb debiteras endast när utrustningen används, för hela månader. Kostnad 115 kr/månad. Basmodulen väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Mätvärdena presenteras på nätet. Se exempel från de mätningar vi gjort med temperaturmätspjut säsongen 2012-13.

Stöldskydd
Basmodulen kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt. SIM-kort spärras hos respektive operatör och kontantkort kan aldrig överutnyttjas. SIM-kort med abonnemang kan förses med kostnadsspärrar som passar respektive tillämpning.

.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: